Projectinformatie

Samenvatting van het onderzoeksproject

"There are moments when your mind is very vulnerable. You feel a lot of doubts. Every person is different, every case. What I’m trying to explain is that you can go from being in good shape to being in a bad way very quickly.” - Andrés Iniesta

Sporters komen in aanraking met allerlei stressoren van fysieke aard (hoge trainingsbelasting) en mentale aard (verliezen van een wedstrijd). Om hier adequaat mee om te gaan, moeten sporters veerkrachtig zijn. Daarom zien Nederlandse topsportorganisaties zoals NOC*NSF en KNVB het als een prioriteit dat sporters fysiek en mentaal veerkrachtig zijn en blijven.

De grote uitdaging waar zowel sportwetenschap als -praktijk voor staan, is het inzichtelijk maken van de veerkracht van sporters. Daarvoor is integratie van data en innovatieve analyses van individuele fysieke en mentale processen nodig. Door onze kennis op het gebied van psychologie, bewegingswetenschappen en data science te bundelen, kunnen wij de veerkracht van individuele sporters statistisch analyseren en risicoperiodes detecteren. Dit is belangrijk omdat sporters vaak zelf niet onderkennen dat hun veerkracht aan het afnemen is en dat zij in de gevarenzone zitten. Door fysieke en mentale data te combineren, en deze op een begrijpelijke manier met sporters en coaches te delen, kunnen op tijd effectieve maatregelen worden genomen, zoals het aanpassen van training- en wedstrijdschema’s.

In dit innovatieve project halen wij gegevens van sporters binnen via sensoren en een app, die wij doorsluizen naar een veilig data-platform (zie figuur hieronder). Wij zetten deze tools en nieuwe data science algoritmes in om de veerkracht van sporters en periodes van afnemende veerkracht te detecteren. Er wordt hierbij samengewerkt met voetbalclubs FC Groningen, Vitesse en PSV. Deze praktijkpartners hebben al een geavanceerde infrastructuur om dagelijks fysieke en mentale gegevens van sporters te meten. Echter, momenteel vindt interpretatie van deze gegevens plaats op basis van inschattingen van experts binnen de voetbalclubs. Er is dus winst te behalen door op betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze de veerkracht van de individuele speler te bepalen.

Ons plan van aanpak is als volgt. In de eerste fase van ons project wordt de aanwezige meet-infrastructuur van de clubs ingezet om de fysieke stressoren (zoals trainingsduur en –intensiteit) en fysieke gesteldheid van de spelers (belastbaarheid) dagelijks in kaart te brengen, middels sensoren die spelers dragen op het veld. Daarbij zullen de sporters via een app worden gevraagd naar stressoren (zoals tegenslagen en subjectieve fysieke belasting), en mentale gesteldheid (zoals vertrouwen en motivatie). Om de verschillende datastromen te combineren en interpretabel te maken, creëren onze data wetenschappers algoritmes binnen ons online data-platform, waardoor we gepersonaliseerde modellen kunnen maken van veerkracht.

In de tweede fase van het project kan informatie over fysieke en mentale veerkracht met sporters en coaches gedeeld worden via de app. Zij kunnen dit gebruiken om tijdig actie te ondernemen, waardoor bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat de sporter fysieke en/of mentale problemen krijgt.

Tot slot, binnen ons interdisciplinaire project combineren wij de nieuwste kennis en mogelijkheden op sport- en data sciencegebied. In nauwe samenwerking met voetbalclubs en hun infrastructuur, willen wij ervoor zorgen dat de veerkracht van sporters behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt, waardoor zij optimaal kunnen (blijven) presteren. Na dit project willen wij bekijken of, en hoe, onze tools en inzichten verder uitgerold worden binnen de topsport en in de breedtesport.